Til sagsbehandlere

Vi er godkendt til paragraf 66, 76 og 107 på kollegiet Nordlyset.

Aldersgruppe 13-25 år.

De unge på kollegiet Nordlyset kan blive indskrevet på fire forskellige takster:

 • 40500 kr
 • 58483 kr
 • 67475 kr
 • 76467 kr

Indskrivning 9902 kr
Efter KL’s takster

Vi har eksisteret i 34 år og er godkendt til 19 pladser. Nordlyset er delt op i et lille hus med plads til fire unge. Dette er målrettet unge, der har brug for et mindre miljø.

I det andet hus er der plads til 9 unge, og derudover har vi fire lejligheder med eget køkken og bad, der har til formål at gøre den unge klar til egen lejlighed.

Målgruppe:

 • anden intellektuel og kognitiv forstyrrelse
 • opmærksomheds forstyrrelse
 • angst
 • indad reagerende adfærd
 • omsorgssvigt,
 • stres belastning
 • tilknytningsforstyrrelse

Vi vægter samarbejdet med sagsbehandler højt og dokumenterer løbende den unges fremgang og udfordringer. Vi skriver status 2 gange om året og fremsender november og maj samt afholder statusmøder.

Pædagogisk fundament på Nordlyset

Anerkendende, narrativ og relationsbaseret pædagogik.

Vi arbejder helhedsorienteret og med fokus på relationer som motivation for den unges udvikling.

Vi værdsætter de små mirakler og dokumenterer ved hjælp af et ugentligt brev til den unge, spor og statusskrivning. Vi tilbyder unge med grænsemisbrug en plads, men vi er ikke et behandlingstilbud. Vi ser ofte, at grænsemisbrug og omsorgssvigt følges ad, men at få en struktur, en hverdag og omsorg kan stoppe grænsemisbruget hos den unge.

Det vigtige er, at den unge ønsker sig et andet liv og ønsker at samarbejde med os.

Kollegiet Nordlyset