Coaching

Det er muligt at få samtale med vores coach, der kommer fast om torsdagen. Coaching er et redskab til at arbejde med de ting, der kan være svære eller omhandle tankemylder, angst, vrede håndtering og søvnløshed. Dette skal ikke erstatte psykologforløb, men er et tilbud om konkrete værktøjer.

Stillingsbetegnelse

At arbejde som coach på Nordlyset indeholder individuelle samtaler. Det er coachens arbejde at deltage i relationsarbejde og i de årlige begivenheder på Nordlyset.

Det er coachens arbejde at:

  • gennemføre samtaler med henblik på at hjælpe og støtte den unge
  • skrive samtaler ned og lave skrifteligt arbejde til den unge (og personale)
  • bidrage med viden og perspektiv på den unge til personalemøde

Coachen er ikke terapeut/psykolog og skal derfor henvise til dette ved behov.

Det er nødvendigt, at reflektere over egen rolle i arbejdet med de unge.  Det kan blive nødvendigt, at trække sig ved konflikter, så relationen i forhold til den unge, ikke ødelægges.

Det er coachens opgave at bidrage med viden og udfolde perspektiv omkring den unge.

Coachen deltager i personalemøder og anden uddannelse.

Tavshedspligt

Coachen oplyser den unge om tavshedspligt og indberetningspligt. Ved hver session får den unge sidste uges samtale på skrift og skal ”godkende” dette. Ud fra de skriftligt godkendte samtaler kan coachen bidrage med viden.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde bliver lagt i dokumenter og givet i papirform til den unge. Det skriftlige arbejde skal være overskueligt og i let forståeligt sprog.

Kollegiet Nordlyset